Аналіз сучасних інформаційних методів системи діагностики технічного стану будівель

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Міхайленко, Віктор Мефодійович
Терентьєв, Олександр Олександрович
Шабала, Євгенія Євгенівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано сучасні інформаційні методи системи діагностики технічного стану будівель за допомогою інформаційних технологій. Серед багатьох застосувань цих технологій – комп'ютеризація інтелектуальних методів діагностування на базі накопичених знань експертів і поточних відомостей про стан будівель. Для забезпечення зручності використовується поняття інтелектуалізації. Достатня інформованість системи щодо тематики предметної галузі разом з інтерфейсними засобами, які тонко враховують людський чинник, підвищує рівень інтелектуальності системи. Зростанню рівня інтелектуалізації інтерфейсу користувачів у таких інформаційних технологіях сприяє також відмова від режиму команд і орієнтація на структуру «головне меню» – «підменю», доповнення або заміна текстових повідомлень кольоровими піктограмами, озвучення найважливіших станів функціонуючої системи. Досягнення органічної цілісності в організації та уніфікації інтерфейсів підсистем управління і аналізу інформаційних ресурсів та інших підсистем базується на єдиних концепціях, методах і механізмах.
Опис
Ключові слова
інтелектуальні методи, інтелектуалізація, інформаційна база, експертні системи, нейронні мережі, нечіткі множини, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Міхайленко В. М. Аналіз сучасних інформаційних методів системи діагностики технічного стану будівель / В. М. Міхайленко, О. О. Терентьєв, Є. Є. Шабала // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 136 - 142. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання