Сучасні тренди та специфіка реального стану регіональних структур політичних партій в Україні ( на основі результатів місцевих виборів - 2015 року )

Ескіз

Дата

2016

Автори

Одарченко, Катерина Юріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Варто погодитись, що теоретично демократія можлива й без партій, але на практиці - мусимо однозначно стверджувати, що саме партії у сконцентрованому вигляді відбивають волю народу, його узагальнене бачення власного поступу; вони плекають загальнонаціональні ідеї та помисли, надають їм відповідної політичної дієвості. Тим самим партії є необхідним засобом втілення волі народу у його владі [6, с. 444].

Опис

Ключові слова

демократія, політичні партії в Україні, регіональні структури політичних партій

Бібліографічний опис

Одарченко К. Ю. Сучасні тренди та специфіка реального стану регіональних структур політичних партій в Україні ( на основі результатів місцевих виборів - 2015 року ) / К. Ю. Одарченко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р.. - С. 244 - 249. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced