Архітектура комплексів відпочинку в природному середовищі

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуто роль навколишнього середовища та кліматичних умов при проектуванні та будівництві рекреаційних, туристичних та комплексів відпочинку, зокрема в Причорномор’ї України.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, рекреаційні комплекси, туристичні комплекси, архітектурно-художні рішення, рельєф, ландшафт, архітектурно-планувальні рішення, композиція, рекреационные комплексы, туристические комплексы, архитектурно-художественные решения, рельеф, архитектурно-планировочные решения, композиция, recreational complexes, tourist resorts, architectural and artistic decisions, landscape, architectural and planning solutions, the composition
Бібліографічний опис
Ніканоров С. О. Архітектура комплексів відпочинку в природному середовищі / С. О. Ніканоров // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 366-375. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання