Архітектура комплексів відпочинку в природному середовищі

Ескіз

Дата

2016

Автори

Ніканоров, С. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуто роль навколишнього середовища та кліматичних умов при проектуванні та будівництві рекреаційних, туристичних та комплексів відпочинку, зокрема в Причорномор’ї України.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, рекреаційні комплекси, туристичні комплекси, архітектурно-художні рішення, рельєф, ландшафт, архітектурно-планувальні рішення, композиція, рекреационные комплексы, туристические комплексы, архитектурно-художественные решения, рельеф, архитектурно-планировочные решения, композиция, recreational complexes, tourist resorts, architectural and artistic decisions, landscape, architectural and planning solutions, the composition

Бібліографічний опис

Ніканоров С. О. Архітектура комплексів відпочинку в природному середовищі / С. О. Ніканоров // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 366-375. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset