Можливості порівняльних досліджень регіональних політичних інститутів та процесів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Панченко, Тетяна Василівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Метою порівняльних досліджень є виявлення подібностей або відмінностей політичних інститутів, процесів і явищ з метою їх кількісної і якісної характеристики, класифікації, впорядкування і практичного використання в іншому соціополітичному середовищі.

Опис

Ключові слова

політичні інститути, регіональні політичні інститути, політичні процеси

Бібліографічний опис

Панченко Т. В. Можливості порівняльних досліджень регіональних політичних інститутів та процесів / Т. В. Панченко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 34 - 38. - Бібліогр. : 14 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset