Перспективи розбудови державної системи моніторингу довкілля

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано сучасний стан державної системи моніторингу довкілля України з точки зору її відповідності вимогам Європейського Союзу. Розглянуто результати, що одержані внаслідок участі України в багатьох міжнародних проектах технічної допомоги країнам СЄКЦА з питань комплексного запобігання та контролю забруднення. Визначено перелік першочергових задач екологічної галузі України. Надано пропозиції щодо оптимізації державної системи моніторингу довкілля в контексті нових ратифікованих Україною міжнародних документів. Розглянуто узагальнену модель координації інформаційних потоків між суб’єктами моніторингу в рамках ієрархії WEB-ресурсів, що має на меті консолідацію екологічної інформації на різних рівнях державного управління природокористуванням. Запропоновано шляхи вирішення завдання побудови реєстру викидів і перенесення забруднювачів, як центральної ланки поступової реструктуризації державної системи моніторингу довкілля.
Опис
Ключові слова
охорона навколишнього середовища, моніторинг забруднення довкілля, реєстр викидів і перенесення забруднювачів, джерело забруднення, навколишнє природне середовище, кафедра інформаційних технологій проектування і прикладної математики
Бібліографічний опис
Доманецька І. М. Перспективи розбудови державної системи моніторингу довкілля / І. М. Доманецька, О. І. Серпінська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 108 - 115. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання