Перспективи розбудови державної системи моніторингу довкілля

Ескіз

Дата

2017

Автори

Доманецька, Ірина Миколаївна
Серпінська, Ольга Ігорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано сучасний стан державної системи моніторингу довкілля України з точки зору її відповідності вимогам Європейського Союзу. Розглянуто результати, що одержані внаслідок участі України в багатьох міжнародних проектах технічної допомоги країнам СЄКЦА з питань комплексного запобігання та контролю забруднення. Визначено перелік першочергових задач екологічної галузі України. Надано пропозиції щодо оптимізації державної системи моніторингу довкілля в контексті нових ратифікованих Україною міжнародних документів. Розглянуто узагальнену модель координації інформаційних потоків між суб’єктами моніторингу в рамках ієрархії WEB-ресурсів, що має на меті консолідацію екологічної інформації на різних рівнях державного управління природокористуванням. Запропоновано шляхи вирішення завдання побудови реєстру викидів і перенесення забруднювачів, як центральної ланки поступової реструктуризації державної системи моніторингу довкілля.

Опис

Ключові слова

охорона навколишнього середовища, моніторинг забруднення довкілля, реєстр викидів і перенесення забруднювачів, джерело забруднення, навколишнє природне середовище, кафедра інформаційних технологій проектування і прикладної математики

Бібліографічний опис

Доманецька І. М. Перспективи розбудови державної системи моніторингу довкілля / І. М. Доманецька, О. І. Серпінська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 108 - 115. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset