Порядок та реалізація принципів формування ефективного комплекту стрілових кранів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Мудрий, Ігор Богданович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Аналіз номенклатури використовуваних серійних елементів при застосуванні технологій зведення з одним монтажним механізмом показує низький рівень використання вантажних характеристик застосовуваних механізмів, підвищити який можна шляхом застосування технологій зведення з комплектом різнотипних машин. В роботі розглянуто порядок формування ефективних комплектів кранів при виконанні робіт на неоднорідних об’єктах за монтажним моментом. Призначення комплекту кранів виконується комбінаторним методом, як сполучення крана необхідного типорозміру з типорозмірами кранів, які можуть бути застосовані на об’єкті. Запропоновано методику формування комплектів, яка включає визначення типів кранів і обсягів робіт, які вони можуть виконати, принципи перерозподілу обсягів робіт між механізмами. На основі алгоритму формування конструктивно-технологічного рішення зведення розроблено програму вибору ефективних комплектів стрілових кранів.

Опис

Ключові слова

стріловий кран, комплект кранів, типорозмір крана, вантажний момент, група елементів, ефективний варіант

Бібліографічний опис

Мудрий І. І. Порядок та реалізація принципів формування ефективного комплекту стрілових кранів / І. І. Мудрий // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 156 - 162. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset