Современные технологии управления ресурсами портфелей проектов и программ

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проанализированы современные исследования в области управления ресурсами портфелей проектов и программ. Проведенные исследования показали, что для эффективного управления ресурсами портфелей проектов и программ проектно-ориентированного предприятия лучше всего подходит технология матричного управления. Показана целесообразность использования идеи имитационного моделирования.
Опис
Ключові слова
портфель проектов, матричные технологии, управления ресурсами, имитационное моделирование, проектно-ориентированное предприятие, portfolio, matrix technology, resource management, simulation, project-oriented company, портфель проектів, матричні технології, управління ресурсами, імітаційне моделювання, проектно-орієнтоване підприємство, кафедра основ інформатики
Бібліографічний опис
Лисицин А. Б. Современные технологии управления ресурсами портфелей проектов и программ / А. Б. Лисицин, С. В. Палий // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2015. – № 21. – С. 52-57. - Бібліогр. : 25 назв.
Зібрання