Обгрунтування геофільтраційних схем і вихідних параметрів при розрахунках променевих водозаборів

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ІТГІП : КНУБА
Анотація
Розглядаються основні геофільтраційні схеми притоку води до променевих водозаборів. Даються їх характеристики, а також необхідні параметри для їх розрахунків. Наводяться основні види живлення підземних вод при влаштуванні променевих водозаборів.
Опис
Ключові слова
променевий водозабір, параметри, методи розрахунку, фільтраційні схеми, підземні води, область фільтрації
Бібліографічний опис
Тугай Я. А. Обгрунтування геофільтраційних схем і вихідних параметрів при розрахунках променевих водозаборів / Я. А. Тугай, Г. В. Майстренко. // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; гол. ред.: О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ : ІТГІП : КНУБА, 2015. - Вип. 18. - С. 49-52. : Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання