Транспортно-комунікаційний комплекс як частина екологічно сталої міської транспортної системи

Ескіз

Дата

2016

Автори

Глєбова, В. А.
Слепцов, О. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглядається досвід проектування транспортно- комунікаційних комплексів як частини стійкої системи транспортного розвитку, обґрунтовується раціональність проектування ТКК для інтенсивного шляху розвитку міст України.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, транспортно-комунікаційний комплекс, пересадочний вузол, вокза, сталий розвиток, енергозбереження, екологія, транспортно-коммуникационный комплекс, пересадочный узел, энергосбережение, экология, устойчивое развитие, transport complex, transport interchange, energy saving, ecology, sustainable development

Бібліографічний опис

Глєбова В. А. Транспортно-комунікаційний комплекс як частина екологічно сталої міської транспортної системи / В. А. Глєбова, О. С. Слепцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 291-296. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset