Транспортно-комунікаційний комплекс як частина екологічно сталої міської транспортної системи

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядається досвід проектування транспортно- комунікаційних комплексів як частини стійкої системи транспортного розвитку, обґрунтовується раціональність проектування ТКК для інтенсивного шляху розвитку міст України.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, транспортно-комунікаційний комплекс, пересадочний вузол, вокза, сталий розвиток, енергозбереження, екологія, транспортно-коммуникационный комплекс, пересадочный узел, энергосбережение, экология, устойчивое развитие, transport complex, transport interchange, energy saving, ecology, sustainable development
Бібліографічний опис
Глєбова В. А. Транспортно-комунікаційний комплекс як частина екологічно сталої міської транспортної системи / В. А. Глєбова, О. С. Слепцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 291-296. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання