Апарт-готель як сучасний вид житла

Ескіз

Дата

2019

Автори

Ліпандін, О. В.
Пекер, Аркадій Йосипович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуто новий тип орендного житла «апарт-готелі», його особливості, нововведення та переваги серед інших видів житла на основі аналізу наукових досліджень зарубіжних та вітчизняних авторів. Визначено основні фактори, що впливають на архітектуру та планування апарт-готелів. the article considers new type of rental housing called “apartment hotels”, its features, innovations and advantages among other types of housing based on analysis of scientific researches of foreign and domestic authors. The main factors that affect on architecture and planning of apartment hotels are determined.

Опис

Ключові слова

кафедра теорії архітектури, апарт-готель, апартаменти, нові тенденції житла, архітектурно - планувальна організація, apartment hotel, apartments, new housing trends, architecturallyplanning organization

Бібліографічний опис

Ліпандін О. В. Апарт-готель як сучасний вид житла / О. В. Ліпандін, А. Й. Пекер / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17 - 18. - С. 88 - 92. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced