Апарт-готель як сучасний вид житла

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуто новий тип орендного житла «апарт-готелі», його особливості, нововведення та переваги серед інших видів житла на основі аналізу наукових досліджень зарубіжних та вітчизняних авторів. Визначено основні фактори, що впливають на архітектуру та планування апарт-готелів. the article considers new type of rental housing called “apartment hotels”, its features, innovations and advantages among other types of housing based on analysis of scientific researches of foreign and domestic authors. The main factors that affect on architecture and planning of apartment hotels are determined.
Опис
Ключові слова
кафедра теорії архітектури, апарт-готель, апартаменти, нові тенденції житла, архітектурно - планувальна організація, apartment hotel, apartments, new housing trends, architecturallyplanning organization
Бібліографічний опис
Ліпандін О. В. Апарт-готель як сучасний вид житла / О. В. Ліпандін, А. Й. Пекер / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17 - 18. - С. 88 - 92. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання