Ревіталізація промислових територій як інструмент регіональної інноваційної політики

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Регіональна політика держави є важливою складовою державного управління. Елементами регіональної політики є промислова, соціальна, екологічна, інноваційна, житлова та багато інших. Всі ці складові взаємопов’язані, так само як регіональна політика пов’язана із іншими функціями держави [1]. В структурі економіки України протягом всіх років незалежності поступово зростає частка сфери послуг. Відповідно частка промисловості знижується. Така тенденція притаманна для всіх розвинених країн світу та таких, що розвиваються [2].
Опис
Ключові слова
регіональна інноваційна політика, ревіталізація промислових територій
Бібліографічний опис
Броневицький А. П. Ревіталізація промислових територій як інструмент регіональної інноваційної політики / А. П. Броневицький // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 43 - 47. - Бібліогр. : 5 назв.