Якість інформаційного забезпечення витрат на маркетинг

Ескіз

Дата

2018

Автори

Мисюк, Вікторія Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В умовах ведення бізнесу в зоні відкритої економіки формування надійного інформаційного середовища на підприємстві, як інструменту якісного управління бізнес–ризиками, є необхідним елементом його системи управління. Облікова підсистема є невід`ємною складовою інформаційної системи будь-якого підприємства, яка покликана найбільш повно та об`єктивно представити стан його діяльності. В свою чергу, активне використання підприємствами різноманітних інструментів маркетингу та застаріла методика відображення цих операцій в обліку, слугують причиною формування інформаційної асиметрії між відділом маркетингу та бухгалтерією, що проявляється у підготовці неякісної інформації для її користувачів. Розглянуто значення облікового забезпечення в системі управління маркетинговими витратами підприємства та запропоновано підходи до його оцінки, оскільки чим краще якість бухгалтерської інформації, тим більша ймовірність успіху в бізнесі. Це значною мірою пов'язано з тим, що бухгалтерський облік можна розглядати як систему вимірювання інформації та систему зв'язку для обслуговування макро та мікроекономічної діяльності підприємства.

Опис

Ключові слова

інформація, інформаційна асиметрія, облік, витрати на маркетинг, облікове забезпечення

Бібліографічний опис

Мисюк В. О. Якість інформаційного забезпечення витрат на маркетинг / В. О. Мисюк // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 57-67. - Бібліогр. : 23 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset