Оптимальне керування періодичними рухами ударновібраційного майданчика з електромагнітним приводом: метод інтегральних рівнянь

Ескіз

Дата

2004

Автори

Човнюк, Ю. В.
Корнійчук, Б.В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У системах із декількома степенями рухливості закон руху всіх елементів повинен визначатися рухом виконуючого елементу. При проектуванні оптимальних ВУС намагаються максимізувати переміщення чи прискорення деяких характерних точок об’єкту; структура ВУС при цьому може бути задана тільки експериментальними характеристиками (зокрема, динамічними піддатливостями на певних частотах)

Опис

Ключові слова

кафедра фізичного виховання та спорту, кафедра основ професійного навчання, керування періодичними рухами, електромагнітний привод, метод інтегральних рівнянь

Бібліографічний опис

Човнюк Ю. В. Оптимальне керування періодичними рухами ударновібраційного майданчика з електромагнітним приводом : метод інтегральних рівнянь / Ю. В. Човнюк, Корнійчук, Б. В. // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2004. - № 15. - С. 92-99. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced