Оптимальне керування періодичними рухами ударновібраційного майданчика з електромагнітним приводом: метод інтегральних рівнянь

Ескіз недоступний
Дата
2004
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У системах із декількома степенями рухливості закон руху всіх елементів повинен визначатися рухом виконуючого елементу. При проектуванні оптимальних ВУС намагаються максимізувати переміщення чи прискорення деяких характерних точок об’єкту; структура ВУС при цьому може бути задана тільки експериментальними характеристиками (зокрема, динамічними піддатливостями на певних частотах)
Опис
Ключові слова
кафедра фізичного виховання та спорту, кафедра основ професійного навчання, керування періодичними рухами, електромагнітний привод, метод інтегральних рівнянь
Бібліографічний опис
Човнюк Ю. В. Оптимальне керування періодичними рухами ударновібраційного майданчика з електромагнітним приводом : метод інтегральних рівнянь / Ю. В. Човнюк, Корнійчук, Б. В. // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2004. - № 15. - С. 92-99. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання