Вип. 15

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Вплив властивостей середовища на визначення параметрів привантаження
  (КНУБА, 2004) Гарнець, В.М.; Косминський, І.В.
  При визначенні параметрів привантаження, одним із важливих чинників є вибір моделі суміші, яка є проміжним елементом між віброплощадкою та привантажувачем. Для опису процесу ущільнення суміші необхідно знати її напружено-деформований стан, що характеризується реологічними властивостями.
 • Документ
  Методи управління знаннями у системі проектного менеджменту
  (КНУБА, 2004) Клюєва, В.В.
  У процесі проектної діяльності напрацьовується великий обсяг знань, які можуть бути важливими для використання у подальших проектах [1, 2], при цьому отримуються дані, які можуть бути представлені як у явній, так і у неявній формі [4]. Явні дані – це різноманітні документи, статті, презентації, відео- та аудіо-записи, патенти, креслення, програмне забезпечення. Неявні дані – це персональні знання співробітників, пов’язані з їхнім досвідом. У свою чергу явні знання розподіляються на структуровані (бази даних, файли) та неструктуровані (графіки, презентації, документи).
 • Документ
  Оптимальне керування періодичними рухами ударновібраційного майданчика з електромагнітним приводом: метод інтегральних рівнянь
  (КНУБА, 2004) Човнюк, Ю. В.; Корнійчук, Б.В.
  У системах із декількома степенями рухливості закон руху всіх елементів повинен визначатися рухом виконуючого елементу. При проектуванні оптимальних ВУС намагаються максимізувати переміщення чи прискорення деяких характерних точок об’єкту; структура ВУС при цьому може бути задана тільки експериментальними характеристиками (зокрема, динамічними піддатливостями на певних частотах)
 • Документ
  Створення класифікатора з активними динамічними робочими органами для переробки будівельного піску
  (КНУБА, 2004) Сергєєв, А.М.
  При переробці будівельних матеріалів, їх сортуванні на відповідні фракції, застосовується різноманітне обладнання (табл. 1). Аналізом установлено, що існуюче обладнання для фракціонування будівельного піску за граничними крупностями 0,16 мм; 0,315 мм; 0,63 мм; 1,25 мм; 2,5 мм, які широко використовуються в сучасних технологіях, не в повній мірі відповідає сучасним потребам.
 • Документ
  Оцінка методів і визначення організаційних основ працездатності будівельних машин і механізмів
  (КНУБА, 2004) Єрмаков, М.О.
  Актуальність проблеми. Значна кількість будівельної техніки, що експлуатується в країнах із ринковою економікою, використовується до періоду використання моторесурсу двигунів, зношенню ходової частини, станини, рами й ін. частин, тобто машина працює до так званого повного "зношення". Після цього машини списуються й відправляються в металобрухт під прес. До такого класу машини відносяться автомобілі, розчино- і бетонозмішувачі, практично всі засоби малої механізації.
 • Документ
  Целевая функция оптимизации селективного рабочего органа
  (КНУБА, 2004) Сукач, М.К.; Никитенок, С.А.
  Совершенствование подводных землеройных машин возможно путем оптимизации рабочих органов за счет установления их рациональных параметров. В соответствии с принципами оптимизации землеройных машин, предложенными Е.Н.Кудрявцевим [
 • Документ
  Дослідження ефективності гідроізоляції під хімічно стійкі покриття підлоги
  (КНУБА, 2004) Лівінський, М.О.
  В останні роки будівельне виробництво зазнало змін, обумовлених необхідністю скорочувати строки і вартість робіт, впроваджувати нові технології для підвищення продуктивності праці і якості кінцевої продукції. Особливо це стосується технології улаштування корозійностійкої підлоги для цехів з агресивними середовищами. Тому науковий пошук і створення новітніх технологій цього процесу - це вимога часу.
 • Документ
  Дослідження робочих процесів вібромашин із змінним режимом руху
  (КНУБА, 2004) Назаренко, І. І.; Баранов, Ю. О.; Ручинський, М. М.; Свідерський, А.Т.; Клименко, М.О.; Косминський, І.В.; Дєдов, О. П.; Басараб, В. А.
  Вивчення динаміки вібромашин для сталого режиму руху [ ] 31 − дало можливість оцінити загальні підходи до визначення сил опору як в самій машині так і в оброблювальному середовищі. Однак найбільш важливим із точки зору виконання (протікання) робочого процесу, безумовно, є знання законів руху для перехідних режимів.
 • Документ
  Экспериментальные исследования технологии уплотнения бетонных покрытий в монолитном строительстве
  (КНУБА, 2004) Меграбян, Х.А.
  Бетонные поверхности в монолитном строительстве занимают существенное место и от качества их устройства зависит качество строительства дома или сооружения в целом. Поэтому актуальной задачей является усовершенствование этой технологии.
 • Документ
  Оптимізація конструктивних параметрів приводного механізму роликової формувальної установки з рекупераційним приводом
  (КНУБА, 2004) Ловейкін, В.С.; Почка, К.І.; Паламарчук, Д.А.
  Упровадження безвібраційних роликових машин у виробництво залізобетонних виробів зумовлене потребою підвищення ефективності формуючого обладнання. Незважаючи на постійне удосконалення вібраційних БФА, досі неможливо позбавитися підвищеного рівня шуму та вібрації на робочих місцях, що створює шкідливі умови праці.
 • Документ
  Об имитационном моделировании работы траншеекопателя во временных и фазовых координатах в связи со сложноструктурным забоем
  (КНУБА, 2004) Зухба, А. Г.
  Ключевой задачей теории и практики землеройных машин непрерывного действия с фрезерными рабочими органами является определение закономерностей развития сопротивления грунтов.
 • Документ
  Сучасний стан та перспективи механізації процесу виготовлення габіонних сіток
  (КНУБА, 2004) Гавриш, В.С.; Медвідь, О.С.
  Для захисту берегів річок, гідротехнічних споруд, доріг від руйнування та запобігання ерозії ґрунтів існує ряд способів їх укріплення. Вибір оптимального способу є актуальною задачею, так як від нього залежить надійність споруди, її довговічність, вартість робіт, екологічність та інше.
 • Документ
  Методика дослідження взаємодії гнучких робочих органів з ущільнюючою сумішшю
  (КНУБА, 2004) Сівко, В.Й.; Омельченко, О.О.
  Гнучкі робочі органи на відміну від традиційних органів (типу віброплощадок) діють на середовище завдяки згинаючим коливанням плоскої поверхні. Плоска поверхня при цьому в процесі згинання має певну форму коливань, яке строго відповідає частоті її власних коливань.
 • Документ
  Теоретичні дослідження робочих процесів системи "прес-середовище" при її дискретному моделюванні
  (КНУБА, 2004) Пентюк, Б.М.
  Гідравлічні преси з гідроімульним приводом успішно використовуються у виробництві заготовок із керамічних (вогнетривких) порошкових матеріалів [1,2]. Перспективною є розробка вібропресів із насосно-акумуляторним приводом, який зменшує енерговитрати привода і підвищує надійність роботи [2,3]. Проте недостатні дослідження взаємодії системи "прес-середовище", невизначеність робочих процесів у гідросистемі ускладнює розрахунок параметрів преса і силових режимів навантаження заготовки.
 • Документ
  Імовірність безвідмовної роботи гідроприводу екскаватора як складної технічної системи
  (КНУБА, 2004) Лесько, В.І.
  Гідропривод одноковшевого екскаватора як будь-яка складна технічна система характеризується множиною ймовірних станів працездатності {x} S , обумовлених станом працездатності кінцевої кількості його елементів та умовами збереження заданого рівня ефективності функціонування.
 • Документ
  Динаміка землерийної машини з торцевим робочим органом
  (КНУБА, 2004) Пелевін, Л. Є.; Рашківський, В.П.
  Основними робочими навантаженнями землерийної машини з торцевим робочим органом є навантаження від сил копання. При розробці порід середньої та великої міцності переважаючу частину сил копання складають сили різання
 • Документ
  Новий робочий орган екскаватора
  (КНУБА, 2004) Смірнов, В.М.; Пристало, Ю. П.
  Для виконання означених вимог розроблена конструкція нового ковша для екскаватора зворотного копання типу ЕО-2628, що працюватиме взимку. Особливості конструкції нового ковша спрямовані, крім за все, на обмеження кусковатості стружки та покращення умов для занурення ковша в масив, при цьому враховані кінематичні особливості екскаватора зворотного копання .