Просторовий потенціал в обгрунтуванні розвитку нових територіальних громад

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Здійснено аналіз стану використання просторового потенціалу, виявлено і класифіковано проблеми містобудівної діяльності Прикарпаття в умовах зростання ролі регіональної політики й самоврядування держави. Обґрунтувано нові методологічні засади, при яких планово-нормативний підхід має замінитися проблемно-ресурсним при визначенні перспектив міст і територій.
Опис
Ключові слова
просторовий потенціал, методологічні підходи, архітектурно-містобудівна діяльність, Прикарпаття, адміністративна область, пространственный потенциал, методологические засады, архитектурно-градосроительная деятельность, Прикарпатье, административная область, space potential, methodological principles, architectural town- planning activity, Precarpathia, administrative oblast
Бібліографічний опис
Габрель М. М. Просторовий потенціал в обгрунтуванні розвитку нових територіальних громад / М. М. Габрель, Г. М. Юрчишин // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 206-216. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання