Просторовий потенціал в обгрунтуванні розвитку нових територіальних громад

Ескіз

Дата

2016

Автори

Габрель, М. М.
Юрчишин, Г. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Здійснено аналіз стану використання просторового потенціалу, виявлено і класифіковано проблеми містобудівної діяльності Прикарпаття в умовах зростання ролі регіональної політики й самоврядування держави. Обґрунтувано нові методологічні засади, при яких планово-нормативний підхід має замінитися проблемно-ресурсним при визначенні перспектив міст і територій.

Опис

Ключові слова

просторовий потенціал, методологічні підходи, архітектурно-містобудівна діяльність, Прикарпаття, адміністративна область, пространственный потенциал, методологические засады, архитектурно-градосроительная деятельность, Прикарпатье, административная область, space potential, methodological principles, architectural town- planning activity, Precarpathia, administrative oblast

Бібліографічний опис

Габрель М. М. Просторовий потенціал в обгрунтуванні розвитку нових територіальних громад / М. М. Габрель, Г. М. Юрчишин // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 206-216. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced