Історичні етапи формування та розвитку архітектури сакральних будівель Тернопільської області

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті досліджуються історичні етапи формування та розвитку архітектури сакральних будівель та комплексів Тернопільської області. Вивчення сакральної архітектури в історичному аспекті дозволяють стверджувати, що разом із складною історією краю храми також пройшли нелегкий шлях розвитку. Досліджено зміни у конфесійній приналежност (православні, греко-католики, римо-католики), що не могли не відобразитись на архітектурі святинь відповідно до нових канонів і канонічних спрямувань.
Опис
Ключові слова
сакральна архітектура, конфесійна приналежність, канони, храми, сакральная архитектура, конфессиональная принадлежность, каноны, храмы, religious denomination, canons, temples
Бібліографічний опис
Дячок О. М. Історичні етапи формування та розвитку архітектури сакральних будівель Тернопільської області / О. М. Дячок // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 16. - С. 98-108. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання