Архітектурно-планувальна організація дитячо-юнацьких спортивних шкіл ігрових видів спорту

Ескіз

Дата

2017

Автори

Кідиба, І. І.
Кравченко, І. Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуто загальну модель архітектурно-планувальної організації дитячо-юнацьких спортивних шкіл ігрових видів спорту на основі аналізу наукових досліджень зарубіжних та вітчизняних авторів. Визначено основні фактори, що впливають на архітектуру та планування спортивних шкіл.

Опис

Ключові слова

дитячо-юнацькі спортивні школи, архітектурнопланувальна організація, спортивні заклади, ігрові види спорту, детско-юношеские спортивные школы, архитектурнопланировочная организация, спортивные учреждения, игровые виды спорта, sports schoolsfor children andyouth, architectural and planning organization, sports facilities, gaming sports, Кафедра теорії архітектури

Бібліографічний опис

Кідиба І. І. Архітектурно-планувальна організація дитячо-юнацьких спортивних шкіл ігрових видів спорту / І. І. Кідиба, І. Л. Кравченко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 224-229. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset