Реформа органів державної влади на Поділлі за доби гетьманату П. Скоропадського в контексті становлення адміністративної системи сучасної України

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Актуальність даної проблеми обумовлюється необхідністю розбудови системи місцевої влади на Україні в сучасних умовах. Поміж інших періодів української історії особливої уваги заслуговує державотворчий досвід Гетьманату П. Скоропадського. Стан, у якому уряд Української держави перейняв владу над краєм, був жахливий. Що ще залишилося по чотирьохлітки війні, те знищила буря революційної анархії, більшовицької навали та уенерівської «зрівнялівки». Міста поруйновані, банки розграблені, установи зі знищеним апаратом і здесяткованою обслугою, залізниці без вагонів і паровозів, шляхи поруйновані, мости повисаджувані, а разом з тим ціла зграя знахабнілих службовців, що розбещені анархією, лише погрожували страйками та заворушеннями.
Опис
Ключові слова
реформа органів державної влади, гетьманат П. Скоропадського
Бібліографічний опис
Антонишин А. П. Реформа органів державної влади на Поділлі за доби гетьманату П. Скоропадського в контексті становлення адміністративної системи сучасної України / А. П. Антонишин // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 299-305. - Бібліогр. : 19 назв.