До лінеаризованої теорії магнітоскрикцій феритів з десипативним феромагнітним резонансом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Автори
Шульга, М. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Одними із актуальних задач електромагнітомеханіки, що мають важливе фундаментальне і прикладне значення, є дослідження магнітопружного деформування тіл із феримагнітних магнітострикційних матеріалів з врахуванням феромагнітного резонансу. Цьому питанню присвячені роботи. В даній статті пропонується перетворення системи тривимірних диференціальних рівнянь лінеаризованої магнітострикції феритів кубічної системи, в якій враховується феромагнітний резонанс і дисипативні властивості фізико-механічних властивостей, до системи гамільтонового типу.
Опис
Ключові слова
магнітопружне деформування тіл, феримагнітні магнітострикційні матеріали, феромагнітний резонанс, електромагнітомеханіка, лінеаризована магнітострикція феритів
Бібліографічний опис
Шульга М. О. До лінеаризованої теорії магнітоскрикцій феритів з десипативним феромагнітним резонансом / М. О. Шульга // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 78. - С. 26-32. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання