Анализ влияния факторов внешней среды на объемы перевозок пассажиров метрополитеном

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються існуючі фактори зовнішнього середовища, які впливають на перспективні обсяги перевезень пасажирів метрополітеном. Аналізуються залежності між чисельністю населення, виробництвом валового внутрішнього продукту, рівнем автомобілізації, щільністю магістральної мережі, середньою заробітною платою і обсягом перевезень пасажирів метрополітеном м. Харкова.
Опис
Ключові слова
фактори зовнішнього середовища, обсяг перевезень, метрополітен
Бібліографічний опис
Линник И. Э. Анализ влияния факторов внешней среды на объемы перевозок пассажиров метрополитеном / И. Э. Линник, В. П. Шпачук, А. И. Жабина // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 42. - С. 220-225. - Бібліогр : 13 назв.
Зібрання