Вип. 42

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 48
 • Документ
  Обгрунтування перспективних архітектурних рішень готелів в туристичній сфері Азербайджану
  (КНУБА, 2016) Самойлович, В. В.; Гусейнов, Е. Т.
  В статті визначено основні експлуатаційні і естетичні вимоги до перспективних архітектурних рішень готелів в туристичній сфері Азербайджану.
 • Документ
  Прийоми реконструкції історичних житлових кварталів
  (КНУБА, 2016) Артюх, Ю. В.; Бородич, Л. В.
  У статті обґрунтовані прийоми планування міського середовища при реконструкції історичних житлових кварталів, з розробленням нових типів планування та забудови житлових кварталів
 • Документ
  Наукове обгрунтування проблеми розвитку рекреації та туризму у сільській місцевості
  (КНУБА, 2016) Чижевська, Л. О.
  Обґрунтовуються перспективи розвитку сільського зеленого туризму з урахуванням унікального природного та значного та значного людського потенціалу сільської місцевості України. Встановлюється, що вирішення задач раціональної архітектурно-планувальної організації агрорекреаційних сільських поселень знаходиться на стику містобудівного проектування рекреаційних утворень і планування відповідних адміністративно-територіальних одиниць територіальних громад та сільських поселень. Враховуючи проведене наукове обґрунтування сформульовано мету, об’єкт та предмет дослідження.
 • Документ
  Сучасні розробки у ландшафтній архітектурі на прикладі мобільних систем озеленення
  (КНУБА, 2016) Зеленський, В. О.
  Розглянуто сучасні розробки ландшафтної архітектури, в яких мобільні системи озеленення та ландшафтний дизайн є основними методами формування ландшафтного благоустрою архітектури житлових комплексів.
 • Документ
  Факторы, влияющие на реконструкцию рынков и формирование ТРК
  (КНУБА, 2016) Алимадад Солтани, Али
  В роботі розглянуто фактори, що справляють сплив на формування функціонально-планувальних та архітектурно-просторових рішень торговельно-розважальних комплексів (ТРК) в умовах їх часткової реконструкії з модернізацією існуючих базарів та ринкових площ Ірану. Серед факторів виділено основні та додаткові (другорядні) передумови, що формують архітектуру торгово-розважальних будівель і їх комплексів в різноманітних природно-кліматичних, містобудівних та соціально-економічних умовах.
 • Документ
  Передумови та початок зародження регіонального планування в Україні
  (КНУБА, 2016) Яценко, В. О.
  В статті розглянуто передумови та стан існуючої теорії і практики регіонального планування в кінці ХІХ початку ХХ ст. Розглянуто вплив та трансформацію зарубіжних теорій на зародження і формування Української містобудівної школи в сфері регіонального планування.
 • Документ
  Історичні формотворчі принципи та технологія будівництва фортифікаційних споруд
  (КНУБА, 2016) Кисіль, О. В.
  Стаття має ціль виявити систему чинників, що впливали на формотворення та засоби будівництва фортифікаційних споруд впродовж віків. На цій основі висунуто обґрунтування роботи по створенню доцільної моделі оболонки та конструкції довгострокової вогневої точки (далі – ДВТ), та інноваційної технології її будівництва.
 • Документ
  Модульне проектування класів та лабораторій позашкільного навчального закладу наукового спрямування
  (КНУБА, 2016) Кравченко, І. Л.; Загородня, Є. О.
  В статті розглядаються основні проблеми сучасного стану позашкільних навчальних закладів наукового спрямування, запропоновані прийоми проектування навчального блоку даного типу закладів шляхом вирішення модульної чарунки класів та лабораторій.
 • Документ
  Аналіз планувальної структури церков бароко київської, чернігівської, полтавської, слобожанської шкіл
  (КНУБА, 2016) Івашко, Ю. В.; Чобітько, О. М.
  В статті описується планування мурованих церков бароко в межах основних архітектурних шкіл, проаналізовані основні типи планувань кожної школи на кожному з трьох періодів.
 • Документ
  Сучасний блок-пост на основі інтелектуальної вогневої системи
  (КНУБА, 2016) Кисіль, О. В.; Михальченко, С. В.
  У статті досліджено актуальність такого невід‘ємного елементу фортифікаційного комплексу як високоефективні оборонні споруди на основі довгострокової інтелектуальної вогневої системи. З урахуванням світового досвіду, описана методологія нових підходів до технології проектування та будівництва споруд такого типу.
 • Документ
  Оцінка архітектурно-планувального рішення нової однородинної забудови в Івано-Франківську
  (КНУБА, 2016) Кутрик, Н. В.
  Розглядається архітектурно-планувальне рішення нової однородинної забудови в Івано-Франківську, а саме: вимоги до розміщення будинку; гігієнічні вимоги до зовнішніх факторів, що впливають на умови проживання; функціональність та естетичність композиції проектного рішення будинків, а також практика виконання цих вимог в Івано-Франківську.
 • Документ
  Об’єкти готельного бізнесу: пошук екологічних рішень
  (КНУБА, 2016) Савченко, В. В.; Агєєва, Г. М.
  Наведено результати дослідження сучасного досвіду будівництва екоготелів. В якості об‘єктів дослідження обрано 4 екоготеля, побудовані упродовж 2000-2013 рр. в різних частинах світу. Це - різноманітні за кількістю та категоріями номерів будівлі та комплекси оригінальної архітектури, інженерні рішення яких базуються на використанні сучасних технологій скорочення техногенного навантаження на довкілля.
 • Документ
  Особливості формування екстер’єрів житлових будинків середньої поверховості 2010-2015 рр. м. Львова
  (КНУБА, 2016) Павлів, А. П.
  Стаття присвячена результатам дослідження екстер‘єрів житлових будинків та комплексів висотою 3-7 поверхів 2010-2015 рр. м. Львова. Розглянута хронологія розвитку цього типу будівель, проаналізована їх стилістика, композиційні прийоми, використані в екстер‘єрах будинків різних стилів.
 • Документ
  Архітектурно-просторові особливості мобільного та мінімального житла для безхатченків у закордонній практиці
  (КНУБА, 2016) Соловій, Л. С.
  Розглядаються архітектурно-просторові особливості мобільного та мінімального житла для бездомних осіб за кордоном. Особлива увага приділяється мобільному житлу, як окремій житловій одиниці.
 • Документ
  Класифікація закладів, що подібні за функцією до реабілітаційних центрів повного циклу для безпритульних.
  (КНУБА, 2016) Липовцева, К. Д.
  В статті розглядається класифікація закладів для безпритульних людей, які систематизовані за композиційною та соціально-адаптивною складовою. Запропонований новий тип такого закладу - соціально- реабілітаційного центр повного циклу.
 • Документ
  Засоби гармонізації фасадів секційних житлових будинків
  (КНУБА, 2016) Сідорова, Я.; Сазонова, Ю. Ф.
  У статті окреслені шляхи досягнення гармонійних композиційних рішень фасадів секційних житлових будинків, зокрема групи композиційних елементів та групи композиційних засобів-зв‘язків.
 • Документ
  Функціональні й конструктивні особливості формування багатоповерхових автоматизованих автостоянок у надвеликих містах України
  (КНУБА, 2016) Третяк, Ю. В.
  У статті розглянуто проблему формування автоматизованих багатоповерхових автостоянок для зберігання легкових автомобілів у щільно забудованих районах надвеликих міст. Виявлено ряд функціонально- конструктивних особливостей розміщення автомобілів на спеціально встановлених піддонах багатоярусних стелажів автоматизованих автостоянок.
 • Документ
  Проблеми та перспективи інноваційного розвитку інженерної інфраструктури м. Харкова
  (КНУБА, 2016) Гайко, Ю. І.; Завальний, О. В.; Шишкін, Е. А.; Курбатова, О. О.
  Проаналізовано проблеми інноваційного розвитку інженерної інфраструктури в регіоні. Розглянута інноваційна інфраструктура Харківської області. Наведено приклади інноваційних розробок у сфері інженерної і транспортної інфраструктури м. Харкова. Викладені основні положення регіональної інноваційної стратегії.
 • Документ
  Проблемы г. Южно-Сахалинска (РФ) и пути их решения. Общие принципы и пути реализации.
  (КНУБА, 2016) Доля, В. В.
  У цій статті визначені загальні принципи проведення редевелопменту; визначені шляхи його реалізації; дані рекомендації щодо його ефективного містобудівельного розвитку.
 • Документ
  Особливості архітектурно-ландшафтної організації садово-городніх ділянок. Стан та пропозиції змін (на прикладі м. Львова)
  (КНУБА, 2016) Покладок, О. В.
  У статті проаналізовано архітектурно-ландшафтну організацію садово-городніх ділянок. На основі комплексного аналізу сучасного стану внесено пропозиції по їх вдосконаленню.