Математичне моделювання зміни вильоту вантажу маніпулятором з гідроприводом

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуто побудову математичної моделі маніпулятора з гідроприводом та виконано розв'язок зворотної задачі кінематики із встановленням зв'язку між кінематичними залежностями привідної ланки маніпулятора та вантажозахоплювальним пристроєм. Визначені кінематичні залежності руху вантажу при типовому режимі роботи маніпулятора
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, маніпулятор, кінематичний аналіз, динаміка маніпулятора, манипулятор, кинематический анализ, динамика манипулятора, manipulator, the kinematics analysis, dynamics manipulator
Бібліографічний опис
Ловейкін В. С. Математичне моделювання зміни вильоту вантажу маніпулятором з гідроприводом / В. С. Ловейкін, Д. О. Міщук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 79. – С. 9 - 17. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання