Вип. 79

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/112

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 17
 • Документ
  Застосування кепстрів у акустичній діагностиці технічного стану будівельних та піднімально-транспортних машин і механізмів
  (КНУБА, 2012) Човнюк, Ю. В.; Діктерук, М. Г.; Почка, К. І.
  Запропоновано кепстр у якості комбінованої діагностичної ознаки для акустичного аналізу технічного стану будівельних та підіймально-транспортних машин і механізмів, які функціонують у режимах пуску/гальмування. Кепстр багато в чому визначає як діагностичний засіб поточний стан вказаних машин, а також прогнозує найближчу зміну цього стану.
 • Документ
  Спеціальне ківшове бурильне обладнання з роздільним обертанням різальних частин та відцентровим розвантаженням накопичувача
  (КНУБА, 2012) Смірнов, В. М.; Головань, В. П.; Лук'яненко, В. С.
  В статті наведено результати досліджень по вдосконаленню ківшових робочих органів бурильних машин для буріння свердловин в півзв'язних ґрунтах, в яких їх доцільно використовувати. Запропонована нова конструкція ківшового бура з відцентровим розвантаженням накопичувача, в якому (з ціллю підвищення ефективності руйнування ґрунту) різальні частини - внутрішня і зовнішня, обертаються за різними швидкостями. Для їх обертання пропонується використовувати механізми, що мають співвісні вихідні вали.
 • Документ
  Борування - ефективний спосіб захисту деталей від абразивного зношування
  (КНУБА, 2012) Добровольський, О. Г.; Борисевич, Б. В.; Косенко, В. А.
  Порівняно характеристики зносостійкості матеріалів і боридних покриттів на стальних деталях. Визначена перспективність впровадження процесу в машинобудуванні. Дана характеристика властивостей борованих деталей, оцінено можливості застосування їх в якості деталей машин і обладнання.
 • Документ
  Міцнісний розрахунок лопаток роторного метальника
  (КНУБА, 2012) Волянюк, В. О.; Бойчук, О. В.
  У статті пропонуються аналітичні залежності для міцнісного розрахунку лопаток роторного метальника грунту на основі підходу з попереднім визначенням необхідної потужності для його приводу. Цей підхід дозволяє уникнути складних аналітичних залежностей при визначенні складових сил, що діють на лопатку роторного метальника при розгоні та розвантаженні з неї грунту.
 • Документ
  Експериментальні дослідження параметрів реологічних моделей системи «пневматична шина - опорна поверхня, що деформується»
  (КНУБА, 2012) Пелевін, Л. Є.; Балака, М. М.; Аржаєв, Г. О.
  У статті наведено результати експериментальних досліджень параметрів реологічних моделей колеса з пневматичною шиною розміром 27.00-33 моделі В-71 та опорної поверхні, що деформується, у вигляді ґрунту типу суглинок. Одержані результати дозволяють аналітично визначити тягово-зчіпні властивості колеса з пневматичною шиною при його взаємодії з опорною поверхнею, що деформується, з урахуванням комплексу геометричних, кінематичних і силових факторів.
 • Документ
  Динамічне руйнування грунту під час заглиблення зуба розпушника
  (КНУБА, 2012) Пелевін, Л. Є.; Мельниченко, Б. М.
  Визначені траєкторії руху зуба розпушника під час заглиблення у ґрунт при імпульсній подачі гідрорідини до різних гідроциліндрів навіски та визначено найменш енергоємний режим. Визначені зусилля руйнування мерзлого ґрунту різанням та відривом його елементів від масиву. Порівняльний аналіз цих значень показав, що руйнування ґрунту різанням з відривом є на тридцять відсотків менш енергоємним процесом, ніж руйнування тільки різанням.
 • Документ
  Аккумулирование энергии в рабочем цикле бульдозеров
  (КНУБА, 2012) Холодов, А. П.
  Розглянуто систему «оператор - бульдозер - робоча середа» з урахуванням використання гідроакумулюючої системи. Обґрунтовано можливість накопичення енергії на холостих (зворотних) ходах землерийно-транспортних машин (ЗТМ) в гідропневмоакумуляторі й подальшого її використанні на навантажених режимах роботи (копанні ґрунту). Приведено теоретичне обґрунтування витрати потужності двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) на холостому (зворотному) ході бульдозерів на зарядку гідроакумулюючої системи .
 • Документ
  Тривимірне моделювання процесу роликового ущільнення стовбурного кріплення
  (КНУБА, 2012) Зайченко, С. В.; Шевчук, С. П.; Гарнець, В. М.
  В статті розглядається трьохмірне моделювання процесу роликового формування кріплення шахтного стовбура, з метою визначення контактних тисків взаємодії роликових робочих органів з середовищем, що оброблюється.
 • Документ
  Динамічний аналіз та оптимізація експлуатаційних параметрів колісних трелювальних машин
  (КНУБА, 2012) Човнюк, Ю. В.; Діктерук, М. Г.; Почка, К. І.
  Встановлено основні закономірності зміни у часі експлуатаційних параметрів колісних трелювальних машин під дією прикладених сил. Наведено умови, за яких вказані параметри набувають оптимальних значень у режимах реальної експлуатації машин. Для зниження динамічної завантаженості вузлів та агрегатів лісової колісної машини, зокрема її трансмісії використана розрахункова схема машини, яка базується на математичній моделі подвійного маятника. Отримано оптимальні значення коефіцієнта трансмісії, які залежать від темпу вмикання зчеплення та довжини підвіски пачки дерев.
 • Документ
  Керування механізмами зміни вильоту та підйому вантажу вантажопідйомного крана
  (КНУБА, 2012) Ловейкін, В. С.; Ромасевич, Ю. О.; Шумілов, Г. В.
  Здійснено аналіз способів керування механізмами вантажопідйомних кранів. Побудовано електричну схему керування крановими механізмами в ручному та комп'ютерному режимах. Зроблено висновки про ефективність використання розробленої схеми керування для реалізації оптимальних режимів руху кранових механізмів.