Передумови теорії взаємодії природної та антропогенної систем в контексті сталого розвитку міських територій

Ескіз

Дата

2017

Автори

Банах, Андрій Вікторович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Одним з напрямків регіональної політики є демографічна політика та політика урбанізації, зокрема їх регіональні аспекти, а також тісно пов'язані з ними регіональне планування і програмування. Основна соціально-економічна діяльність в регіональній політиці пов'язана з територіальним поділом праці, формуванням народногосподарських комплексів, економічним районуванням, а також із загальнодержавним плануванням (програмуванням) соціально-економічного розвитку та розміщенням продуктивних сил.

Опис

Ключові слова

регіональна політика, демографічна політика, політика урбанізації, кафедра міського будівництва

Бібліографічний опис

Банах А. В. Передумови теорії взаємодії природної та антропогенної систем в контексті сталого розвитку міських територій / А. В. Банах // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 2 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 87 - 92. - Бібліогр. : 11 назв. :

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset