Застосування методів багатокритеріальної оптимізації до планування вантажних перевезень

Ескіз

Дата

2010

Автори

Задоров, В. Б.
Федусенко, Е. В.
Федусенко, А. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано багатокритеріальну модель, яка дозволить збільшити ефективність управління перевезенням вантажів у динамічній транспортній мережі за рахунок складання попереднього плану перевезень з урахуванням основних чинників.

Опис

Ключові слова

багатокритеріальна оптимізація, системний аналіз, декомпозиція, однокрітеріальна оптимізація, математична модель, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Задоров В. Б. Застосування методів багатокритеріальної оптимізації до планування вантажних перевезень / В. Б. Задоров, Е. В. Федусенко, А. О. Федусенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 2. – С. 27 - 30. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced