Застосування методів багатокритеріальної оптимізації до планування вантажних перевезень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Задоров, В. Б.
Федусенко, Е. В.
Федусенко, А. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано багатокритеріальну модель, яка дозволить збільшити ефективність управління перевезенням вантажів у динамічній транспортній мережі за рахунок складання попереднього плану перевезень з урахуванням основних чинників.
Опис
Ключові слова
багатокритеріальна оптимізація, системний аналіз, декомпозиція, однокрітеріальна оптимізація, математична модель, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Задоров В. Б. Застосування методів багатокритеріальної оптимізації до планування вантажних перевезень / В. Б. Задоров, Е. В. Федусенко, А. О. Федусенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 2. – С. 27 - 30. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання