Містобудівна спадщина Івано-Франківської області XVII-XVIII ст.

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Метою дослідження є розкриття цінності визначних об’єктів об’ємно-розпланувальної структури міст Івано-Франківської області, які є яскравими зразками архітектури періоду бароко. Особливу увагу у статті приділено спорудам та комплексам, які втратили свій первісний статус, перебувають у критичному технічному стані та є під загрозою зникнення.
Опис
Ключові слова
історичне місто, історична розпланувальна структура, цінний міcтобудівний об’єкт, епоха бароко, historical town, historical planning structure, valuable urban object, Baroque epoch, исторический город, историческая распланировочная структура, ценный градостроительный объект, эпоха барокко
Бібліографічний опис
Лукомська З. В. Містобудівна спадщина Івано-Франківської області XVII-XVIII ст. / З. В. Лукомська // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 230 - 247. - Бібліогр. : 23 назв.
Зібрання