Ідентифікація креативних завдань у проектному менеджменті з використанням гендерного підходу

Ескіз

Дата

2018

Автори

Фесенко, Тетяна Григорівна
Шахов, Анатолій Валентинович
Фесенко, Галина Григорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Окреслено специфіку творчої діяльності у проектних колективах. Висвітлено особливості фемінної і маскулінної логічних систем в контексті «творчої поведінки» (відповідно до National Competence Baseline, NCB). Запропонована модель творчих завдань у процесах управління проектами (відповідно до A Guide to the project management body of knowledge, PMBOK). Описана динаміка застосування творчої роботи на різних фазах життєвого циклу проекту. Зазначено, що найбільша потреба у креативності існує на фазі «ініціація» і «планування», а її специфіка проявляється у бізнес-процесах і міститься у «кишенях творчості». Запропонований гендерний фокус креативної компетенції проектного менеджера дає можливість застосовувати фемінні і маскулінні когнітивні стилі для ефективної роботи команди на усіх фазах проекту.

Опис

Ключові слова

креативна компетентність, управління проектом, творче завдання, гендерний підхід

Бібліографічний опис

Фесенко Т. Г. Ідентифікація креативних завдань у проектному менеджменті з використанням гендерного підходу / Т. Г. Фесенко, А. В. Шахов, Г. Г. Фесенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 92 - 101. - Бібліогр. : 22 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset