Необхідність проектування сміттєпереробних комплексів в Україні

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто історичне підґрунтя формування сміттєперероблювальних заводів, проаналізовано ситуацію з приводу утилізації сміття в Україні та у світі. Виділені найкращі методи формування функціональної структури сміттєпереробних об’єктів, запропоновано модель сміттєперероблювального комплексу.
Опис
Ключові слова
утилізація, побутові відходи, сортування, економіка замкненого ланцюга, піроліз, брикетування, компостування, ревіталізація, енергоефективність, утилизация, бытовые отходы, сортировка, экономика замкнутой цепи, пиролиз, брикетирование, компостирование, ревитализация, энергоэффективность, recycling, householdwaste, sorting, closedloopeconomy, pyrolysis, briquetting, composting, revitalization, energyefficiency
Бібліографічний опис
Капустянська М. О. Необхідність проектування сміттєпереробних комплексів в Україні / М. О. Капустянська, І. Л. Кравченко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 218 - 223. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання