Верифікація інформаційних моделей об'єктів будівництва

Ескіз

Дата

2019

Автори

Гончаренко, Тетяна Андріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Визначено актуальність перегляду підходів до роботи з проектною документацією в будівельній галузі. Доведено необхідність застосування інформаційних технологій, які змінять підхід до проектування об’єктів будівництва завдяки переходу від двовимірної проектної документації до об'єктно-орієнтованої багатовимірної інформаційної моделі. Визначено пріоритетність завдання перевірки якості інформаційної моделі відповідно до нормативно-технічної документації та на відповідність вимогам замовника. Запропоновано загальний алгоритм верифікації інформаційної моделі антропогенного об'єкта. Розглянуто типологію антропогенних об'єктів. Визначено підходи до формування списків правил відповідності нормативно-технічної документації залежно від типу антропогенного об'єкта. Окремо розглянуто питання щодо формування списків правил перевірки інформаційної моделі згідно етапу життєвого циклу об’єкта будівництва.

Опис

Ключові слова

інформаційне моделювання в будівництві, верифікація якості інформаційної моделі, нормативно-технічна документація, антропогенний об'єкт, рівень деталізації, життєвий цикл об’єкта будівництва, автоматизована перевірка інформаційної моделі, IFC стандарт, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Гончаренко Т. А. Верифікація інформаційних моделей об'єктів будівництва / Т. А. Гончаренко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 69 - 74. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset