Функціональна структура центрів реабілітації для дітей з психофізичними відхиленнями

Ескіз

Дата

2014

Автори

Семерун, Ю. А.
Русевич, Т. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглядаються особливості функціональної структури центрів реабілітації для дітей з психофізичними відхиленнями, фактори та чинники, які впливають на її формування. Здійснено визначення призначення та кожного функціонального осередку та групи приміщень, що мають входити до структури центру.

Опис

Ключові слова

функціональний блок, реабілітація, архітектурне середовище, функциональный блок, реабилитация, архитектурная среда, functional unit, rehabilitation, architectural environment, Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування

Бібліографічний опис

Семерун Ю. А. Функціональна структура центрів реабілітації для дітей з психофізичними відхиленнями / Ю. А. Семерун, Т. В. Русевич // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С. 315-320. – Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset