Особливості використання інтегралів, незалежних від контуру інтегрування, в задачах механіки руйнування

Ескіз

Дата

2019

Автори

Баженов, Віктор Андрійович
Вабіщевич, Максим Олегович
Солодей, Іван Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Протягом останніх десятиліть J-інтеграл Черепанова – Райса вважаєтсья основним енергетичним критерієм тріщиностійкості для розв’язання задач механіки руйнування. Цей параметр успішно застосовується при розгляді пружних задач та в межах деформаційної теорії пластичності для стаціонарних тріщин. На жаль, теоретична основа, на якій базується J-інтеграл не дає змогу поширити його використання для розв'язку задач, що потребують врахування неоднорідності матеріалу, наявності температурних впливів, довільної історії навантаження, масових сил, розвитку тріщин тощо.

Опис

Ключові слова

механіка руйнування, інтеграли, незалежні від контуру інтегрування, J-інтеграл Черепанова – Райса, фізична нелінійність, T-інтеграл, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Баженов В. А. Особливості використання інтегралів, незалежних від контуру інтегрування, в задачах механіки руйнування / В. А. Баженов, М. О. Вабіщевич, І. І. Солодей // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 94-101. - Бібліогр. : 26 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced