Вплив монастиря Отців Василіан на архітектуру міста Бучача

Ескіз

Дата

2017

Автори

Дячок, О. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті досліджується вплив монастиря Отців Василіан на архітектуру міста Бучача. Проведений аналіз історії будівництва, об’ємно – планувальної структури комплексу монастиря, діяльності Василіанського ордену. Визначена роль ансамблю як архітектурної домінанти міста та на формування силуету населеного пункту. Досліджений взаємозв’язок композиції монастиря та ландшафтного середовища міста. Визначена цінність Василіанськогого монастиря в ідеологічному забарвленні міста, як важливого архітектурно-художнього і соціально-культурного центру Бучача.

Опис

Ключові слова

архітектурний ансамбль, собор, об’ємно – просторова композиція, архітектурна домінанта, орден Отців Василіан

Бібліографічний опис

Дячок О. М. Вплив монастиря Отців Василіан на архітектуру міста Бучача / О. М. Дячок // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 11-12. - С. 285-292. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset