Вплив російського імперського фабричного законодавства 1890-х років на соціально-економічне становище робітництва, бюрократичного і буржуазного секторів промисловості м. Києва

Ескіз

Дата

2018

Автори

Тицький, Сергій Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Історичний досвід суспільно-політичного самоутвердження державної бюрократії засобами соціально-економічного законотворення в умовах глибокої якісної цивілізаційної трансформації набуває особливої теоретичної і практичної ваги в сучасних умовах новітнього, глобалістичного етапу науково-технічної революції та утвердження інформаційно-індустріальної форми самоорганізації людства. Непересічне місце у цьому досвіді належить діяльності імперської державної бюрократії з реалізації російського фабрично- заводського законодавства в економіці України доби промислової індустріалізації. Мета дослідження полягала у з’ясуванні наслідків для робітництва м. Києва запровадження в життя фабрично-заводських законів 1890-х років.

Опис

Ключові слова

фабрично-заводські закони 1890-х років, самоорганізація суспільства, державна бюрократія

Бібліографічний опис

Тицький С. І. Вплив російського імперського фабричного законодавства 1890-х років на соціально-економічне становище робітництва, бюрократичногоі буржуазного секторів промисловості м. Києва / С. І. Тицький // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 275 - 285. - Бібліогр. : 23 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset