Інтегральні рівняння в задачах спряженого теплообміну

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Наголкіна, З. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається застосування ітераційного методу до розв’язання інтегрального рівняння, яке моделює спряжену задачу теплообміну. Аналізується збіжність ітерацій в залежності від фізичних параметрів задачі.
Опис
Ключові слова
кафедра вищої математики, теплоносії, теплообмін в пограничному шарі, спряжена задача теплообміну, рівняння теплопереносу, ламінарний, турбулентний режими обтікання, інтегральні рівняння, ітераційний процес, збіжність ітерацій, heat transfer media, heat transfer in the boundary layer, the conjugate heat transfer problem, heat transfer equation, laminar and turbulent flow modes, integral
Бібліографічний опис
Наголкіна З. І. Інтегральні рівняння в задачах спряженого теплообміну / З. І. Наголкіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 67. - С. 314-320. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання