Об’єктно-орієнтоване моделювання просторових об’єктів генерального планування

Ескіз

Дата

2019

Автори

Гончаренко, Тетяна Андріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто проблему створення уніфікованої моделі просторових об’єктів генерального планування на основі об’єктно-орієнтованого підходу для розміщення таких об’єктів на території під забудову. Запропоновано модель просторового об’єкта планування для вирішення питання інтеграції інформаційних компонент про властивості об’єкта згідно вимогам сучасної технології інформаційного моделювання в будівництві – ВІМ-технології. На прикладі просторового об’єкта генерального планування розроблено цифрову модель об’єкта, яка є екземпляром похідного класу «Будівля», створеного на основі стандартного базового класу CAD-середовища. Показано, що застосування об’єктно-орієнтованого моделювання дало змогу інтегрувати параметри просторового об’єкта генерального планування (геометрії, атрибутів, графічного зображення) з його поведінкою – просторовою прив’язкою до території під забудову.

Опис

Ключові слова

просторовий об’єкт генерального планування, об’єктна-орієнтована модель, базовий клас, похідний клас, ВІМ-технологія, цифрова модель об’єкта, CAD-середовище, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Гончаренко Т. А. Об’єктно-орієнтоване моделювання просторових об’єктів генерального планування / Т. А. Гончаренко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 38. – С. 64 - 70. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset