Соціальні мережі як засіб комунікації електронного навчання

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто передумови для синергії соціальних мереж та інформаційно-організаційного середовища підготовки та соціальної адаптації іноземців. Проаналізовано психологічні, соціальні та педагогічні аргументи такого поєднання. Запропоновано концептуальну модель та методи обміну даними між соціальними мережами та інформаційно-організаційним середовищем.
Опис
Ключові слова
довузівська підготовка іноземців, соціальні мережі, соціальна адаптація, дистанційне навчання, інформаційно-організаційне середовище, кафедра основ інформатики
Бібліографічний опис
Палій С. В. Соціальні мережі як засіб комунікації електронного навчання / С. В. Палій // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 13. – С. 152 - 156. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання