Формування адаптивної архітектури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Ворончук, М. Г.
Владиченко, Н. Г.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуті основні принципи формування адаптивної архітектури, виявлені причини її еволюційного переходу від статичної форми до динамічної. Розглянуто аспекти і перспективи використання гнучких архітектурних систем. Обґрунтовано практична необхідність і ефективність теорії адаптивної архітектури в майбутньому.
Опис
Ключові слова
архітектурна адаптивність, будівельна гнучкість, архитектурная адаптивность, строительная гибкость, architectural adaptabilit, building flexibility, Кафедра теорії архітектури
Бібліографічний опис
Ворончук М. Г. Формування адаптивної архітектури / М. Г. Ворончук, Н. Г. Владиченко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 283-288. - Бібліогр. : 3 назв.
Зібрання