Інноваційний інструментарій формалізованої ідентифікації стану банкрутства підприємств–учасників реалізації будівельного проекту

Ескіз

Дата

2014

Автори

Ріжок, Іван Михайлович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладено сутність та науково-практичні переваги запропонованого підходу системної діагностики рівня загроз щодо банкрутства для організацій та підприємств, які є провідними учасниками реалізації будівельного проекту. Інноваційний характер запропонованого підходу полягає у спроможності достовірного відображення рівня загроз досліджуваної організації щодо банкрутства як формалізованої залежності від перебігу інвестиційних процесів у ході реалізації проекту.

Опис

Ключові слова

банкрутство, будівельний інвестиційний проект, суб’єкти реалізації проекту, мультикомпонентна діагностика загроз банкрутства, стадії будівельного проекту, модель «операційно-виробнича складова запобігання стану банкрутства», кафедра менеджменту в будівництві

Бібліографічний опис

Ріжок І. М. Інноваційний інструментарій формалізованої ідентифікації стану банкрутства підприємств–учасників реалізації будівельного проекту / І. М. Ріжок // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2014. – № 19. – С. 115 - 121. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced