Оперативність системи управління виробничим здоров'ям і безпекою в складних динамічних структурах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Гулевець, Вадим Дмитрович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано кількісний критерій оперативності – ймовірність стандартних умов праці. Введений параметр якості системи управління виробничим здоров'ям і безпекою дозволить кількісно оцінити вплив використовуваної системи щодо створення необхідних умов праці на робочих місцях не опосередковано, через статистику профзахворювань і число різних подій, що супроводжуються виробничими травмами або негативними впливами на здоров'я працівників, а безпосередньо, за даними безперервного моніторингу. Таким чином, оцінка оперативності та визначення її складових буде носити стимулюючий характер для поліпшення як умов виробництва складних динамічних структур, так і для вдосконалення самої системи управління виробничим здоров'ям і безпекою.
Опис
Ключові слова
кількісний критерій оперативності, система управління виробничим здоров'ям та безпекою, складні динамічні структури, умови праці
Бібліографічний опис
Гулевець В. Д. Оперативність системи управління виробничим здоров'ям і безпекою в складних динамічних структурах / В. Д. Гулевець // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 31. – С. 20 - 25. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання