Модифіковані теоретичні та практичні основи формування альтернативних джерел інвестування житлового будівництва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Савчук, Тетяна Валеріївна
Шпаков, Андрій Васильович
Шпакова, Ганна Валентинівна
Баличев, Олег Юрійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджено двозначну суть будівництва: з одного боку як сфери матеріального виробництва, однієї з базових галузей економіки, з іншого – як виду виробничої діяльності. Описано значущість інвестиційної складової розвитку та функціонування будівельного підприємства, роль якої загострюється в контексті нестабільності економічного середовища та перманентної нестачі фінансових ресурсів. Встановлено, що функціонування будівельних організацій відбувається за умов існування гострої конкурентної боротьби за інвестиційні ресурси. Сформульовано визначення інвестиційної конкуренції як боротьби за обмежені інвестиційні ресурси, що проводиться будівельним підприємством шляхом управління власними конкурентними перевагами та формуванням довготермінової конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто основи ведення чесної інвестиційної конкуренції, закладені у вітчизняному законодавстві. Наведено інструменти державного механізму регулювання інвестиційної конкуренції та окреслено сутність ринкового механізму регулювання інвестиційної конкуренції.
Опис
Ключові слова
інвестиції, будівництво, інвестиційні ресурси, капітальні вкладення, інвестиційна конкуренція, механізми регулювання інвестиційної конкуренції, кафедра менеджменту в будівництві, кафедра технології будівельного виробництва
Бібліографічний опис
Модифіковані теоретичні та практичні основи формування альтернативних джерел інвестування житлового будівництва / Т. В. Савчук, А. В. Шпаков, Г. В. Шпакова, О. Ю. Баличев // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 166 - 172. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання