Концептуальна модель адаптивної інформаційної системи навчання

Ескіз

Дата

2017

Автори

Федусенко, Олена Володимирівна
Федусенко, Анатолій Олександрович
Доманецька, Ірина Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена питанням розробки загальної концептуальної моделі інформаційної системи, призначеної для дистанційного адаптивного навчання. Запропоновано використовувати у такій системі граф дисциплін, який включає в себе графи кожної окремої дисципліни, що поділені на змістовні модулі та теми. Крім того, дана модель включає в себе моделі студентів та підсистему перевірки знань. Дана підсистема обов‘язково містить відкриті питання, оскільки саме вони надають найбільш якісну інформацію про рівень знань кожного зі студентів. Означена інформаційна система може бути використана як в освітніх закладах різного рівня акредитації, так і для дистанційного навчання. Використання запропонованої системи дозволить підвищити якість освіти за рахунок адаптації освітньої програми під індивідуальні потреби кожного студента.

Опис

Ключові слова

адаптивне навчання, адаптивна інформаційна система, база даних, база знань, індивідуальна траєкторія навчання, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Федусенко О. В. Концептуальна модель адаптивної інформаційної системи навчання / О. В. Федусенко, А. О. Федусенко, І. М. Доманецька // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 86-90. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset