Динаміка розгалуженої дискретно-континуальної системи при зміні швидкості буксирування на хвилях

Ескіз

Дата

2004

Автори

Шульга, М. О.
Безверхий, О. І.
Корнієнко, В. Ф.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано спосіб розрахунку динаміки посторових розгалужених буксируваних структур, який дозволяє визначити кінематичні і силові характеристики конструкції під дією хвилювання з врахуванням розслаблення в окремих її елементах.

Опис

Ключові слова

підводні буксирувані системи, динамічна поведінка, динаміка посторових розгалужень

Бібліографічний опис

Шульга М. О. Динаміка розгалуженої дискретно-континуальної системи при зміні швидкості буксирування на хвилях / М. О. Шульга, О. І. Безверхий, В. Ф. Корнієнко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 75. – С. 27 – 34. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced