Динаміка розгалуженої дискретно-континуальної системи при зміні швидкості буксирування на хвилях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Автори
Шульга, М. О.
Безверхий, О. І.
Корнієнко, В. Ф.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано спосіб розрахунку динаміки посторових розгалужених буксируваних структур, який дозволяє визначити кінематичні і силові характеристики конструкції під дією хвилювання з врахуванням розслаблення в окремих її елементах.
Опис
Ключові слова
підводні буксирувані системи, динамічна поведінка, динаміка посторових розгалужень
Бібліографічний опис
Шульга М. О. Динаміка розгалуженої дискретно-континуальної системи при зміні швидкості буксирування на хвилях / М. О. Шульга, О. І. Безверхий, В. Ф. Корнієнко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 75. – С. 27 – 34. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання