Особливості заселення Слобідської України. Заснування міст

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Результати архітектурно-будівельної діяльності складають значну частину національного багатства, виражають рівень матеріального добробуту нації, її науково-технічних досягнень, наочно демонструють рівень духовного та естетичного розвитку народу. Звернення до історичного досвіду актуальне не тільки в професіонально-практичному, але і в історично-культурному відношенні. Історична самоідентифікація української архітектури є частиною формування нової української ідентичності в геополітичних і геокультурних обставинах, що змінилися. На цьому тлі по-новому повстають проблеми засвоєння спадку, врахування регіональних та історико-культурних особливостей розвитку архітектурно-будівельної діяльності. Метою нових досліджень повинно стати поглиблення уявлень про специфіку цієї діяльності в Україні та її окремих регіонах.
Опис
Ключові слова
архітектурно-будівельна діяльність, особливості заселення Слобідської України
Бібліографічний опис
Качемцева Л. В. Особливості заселення Слобідської України. Заснування міст / Л. В. Качемцева, О. І. Гелла // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 53-57. - Бібліогр. : 9 назв.