Одна модель впливу випадкових факторів на деякі фізичні процеси

Ескіз

Дата

2016

Автори

Наголкіна, З. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядаються диференціальні рівняння параболічного і гіперболічного типу з випадковою неоднорідністю. Такі рівняння моделюють вплив випадкових факторів на фізичні процеси. Зведення їх до еволюційних рівнянь в відповідних функціональних просторах дає змогу застосувати теорію напівгруп до їх дослідження. Розв’язки цих рівнянь є випадковими процесами. Отримано оцінку математичного сподівання такого процесу.

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики, рівняння параболічного типу, рівняння гіперболічного типу, напівгрупа операторів, розрішаючий оператор, стохастичне рівняння, випадкова неоднорідність, функціональний простір, гільбертів простір, випадковий процес, резольвента оператора, розв'язок рівняння, математичне сподівання, equation parabolic type, hyperbolic equations, semigroup operators, solvable operator, stochastic equations, random nonhomogeneouse functional space, Hilbert space, random process, resolvent operator, solution equation, mathematicali expectation

Бібліографічний опис

Наголкіна З. І. Одна модель впливу випадкових факторів на деякі фізичні процеси / З. І. Наголкіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 60. - С. 241-244. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced