Вип. 60

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/197

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 29
 • Документ
  Еволюція теорії регіонального планування, як зміна парадигм суспільного розвитку
  (КНУБА, 2016) Яценко, В. О.
  Проаналізовано головні етапи становлення науково-теоретичних досліджень регіонального рівня. Виділено два підходи – історичний як еволюція містобудівної діяльності в теорії і практиці і метод ідеологічних парадигм як узагальнення методологічних поглядів регіонального планування за останні 100 років. Обидва підходи базуються на об’ємі знань, проектній практиці і наукових розробках та спробі знайти взаємозв’язки всіх періодів з кінця ХІХ початку ХХІ століття в Україні.
 • Документ
  Особливості розрахунку дорожнього одягу міської багатосмугової магістралі
  (КНУБА, 2016) Шилова, Т. О.
  На конкретному прикладі аналізується можливість і особливості застосування існуючих нормативних документів для розрахунку дорожнього одягу міської багатосмужної магістралі.
 • Документ
  Оптимизация режимов работы АСУДД в городах
  (КНУБА, 2016) Рейцен, Е. А.; Смоляренко, А. Т.
  Из системных позиций рассматривается оптимизация режимов работы АСУДД в городах, основой которых является соответствующий выбор зоны координации светофорных объектов и их количества.
 • Документ
  Визначення, структура, завдання та місце моніторингу в урбоекологічній оцінці стану навколишнього середовища
  (КНУБА, 2016) Солуха, І. Б.
  Розглянуто питання моніторингу, як ключової системи аналізу стану навколишнього середовища в урбоекологічній оцінці при розробці проекту ОВНС. Підняті питання структури та завдання моніторингу в державній цільовій екологічній програмі проведення моніторингу навколишнього природного середовища.
 • Документ
  Перспективы «зеленого» строительства и альтернативных форм озеленения в Украине
  (КНУБА, 2016) Ткаченко, Т. Н.; Дзюбенко, В. Г.; Милейковский, В. А.
  Рассмотрен зарубежный опыт сертификации в области «зелёного» строительства, выделены главные достоинства и недостатки наиболее используемых в мире стандартов. Изучено состояние вопроса «зелёных» стандартов на сегодняшний день в Украине, выявлен ряд недоработок и внесены предложения по их устранению.
 • Документ
  Організація і безпека міського руху
  (КНУБА, 2016) Чередніченко, П. П.
  Розглянуто навчальний посібник к.т.н., професора Рейцена Є.О «Організація і безпека міського руху», рекомендований МОН України для вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Еволюція містобудівних ідей сталого розвитку як відбиття природної закономірності освоєння простору
  (КНУБА, 2016) Устінова, І. І.
  Еволюція системи розселення людини від окремого міста до мережі населених міст не є унікальною на планеті. Такий характер освоєння простору притаманний розвитку усіх соціально організованих біологічних видів/
 • Документ
  Особливості лінгвістичної освіти в сучасному світі
  (КНУБА, 2016) Рубцова, С. В.
  Робота присвячена сучасним тенденціям викладання англійської мови з акцентом на потреби студентів і особливості сучасного світу у рік англійської мови в Україні та популяризації вивчення іноземних мов серед молоді. У статті наведені приклади використання сучасних технічних ресурсів для викладачів і студентів.
 • Документ
  Фактори, що впливають на обґрунтованість прийняття рішень щодо відчуження земельних ділянок для суспільних потреб
  (КНУБА, 2016) Петраковська, О. С.; Михальова, М. Ю.
  Виконано аналіз факторів, що впливають на обґрунтованість прийняття рішень щодо відчуження земельних ділянок для суспільних потреб при будівництві об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.
 • Документ
  Огляд історії Михайлівського Золотоверхого монастиря
  (КНУБА, 2016) Орленко, М. І.
  Описано історію головної святині східного православ'я – Михайлівського Золотоверхого монастиря.