Комунікація як складова політичної діяльності

Ескіз

Дата

2017

Автори

Бокоч, Юліана Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

У сучасному світі комунікація є однією з форм та вагомих складових політичної діяльності, стає невід'ємною частиною діалогу влади та суспільства. Усвідомлення проблематики політичної комунікації, її витоків і основних засад відбувається в різних напрямках політичної науки, починаючи від класичних праць до сучасних наукових доробок.

Опис

Ключові слова

комунікація, політична діяльність

Бібліографічний опис

Бокоч Ю. М. Комунікація як складова політичної діяльності / Ю. М. Бокоч // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. ІІI, ч. 1 : Третя міжнародна наук.-практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 88 - 92. - Бібліогр. : 10 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset