Комунікація як складова політичної діяльності

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
У сучасному світі комунікація є однією з форм та вагомих складових політичної діяльності, стає невід'ємною частиною діалогу влади та суспільства. Усвідомлення проблематики політичної комунікації, її витоків і основних засад відбувається в різних напрямках політичної науки, починаючи від класичних праць до сучасних наукових доробок.
Опис
Ключові слова
комунікація, політична діяльність
Бібліографічний опис
Бокоч Ю. М. Комунікація як складова політичної діяльності / Ю. М. Бокоч // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. ІІI, ч. 1 : Третя міжнародна наук.-практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 88 - 92. - Бібліогр. : 10 назв.