Накопичення знань на організаційному рівні в умовах роботи розподілених команд проєктів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Войтенко, О. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сучасні підходи до розвитку організацій, незалежно від галузі діяльності, зосереджені на формуванні, накопиченні знань та інноваціях саме на організаційному рівні. Світова глобалізація на особливості організації роботи в сучасних умовах, особливо в умовах світової пандемії, зумовлюють використання так званих розподілених команд в проєктно-орієнтованих організаціях. Таку ситуацію можна спостерігати як в командах проєктів так і у залученні трудових ресурсів проєктів, тобто виконавців проєктів. Очевидно, що процеси формування, накопичення знань та подальші інноваційні рішення та продукти повинні враховувати такі зміни в організації проєктної роботи. Отже, розподілені команди можна розглядати як: команди проєктів, що працюють в системах забезпечення колаборації (віддалені робочі місця) та на умовах аутсорсингу.
Опис
Ключові слова
кафедра управління проектами, розподілені командні проєкти, організаційний рівень, накопичення знань
Бібліографічний опис
Войтенко О. С. Накопичення знань на організаційному рівні в умовах роботи розподілених команд проєктів / О. С. Войтенко // Управління проектами у розвитку суспільства : XVIII Міжнародна конференція. Тема: «Управління проектами в умовах пандемії COVID-19»: тези доповідей, Київ, 15 травня 2021 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Укр. асоціація упр. проектами, Академія упр. проектами ; відп. за вип. С.Д.Бушуєв. – Київ : КНУБА, 2021. – C. 126 - 132. – Бібліогр. : 4 назви.