Архітектура в конструюванні та репрезентаціїї нового міфу про Київську Русь

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Лінда, С.М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядається питання конструювання нових українських міфів, необхідних для становлення та розвитку української нації. Важливе місце у цьому процесі належить новому прочитанню міфу про Київську Русь, яке активно розробляється у сучасній історії України. Показано, як архітектура своїми специфічними засобами сприяє утвердженню у суспільстві нової міфологеми.
Опис
Ключові слова
міф, українська нація, Київська Русь, архітектура
Бібліографічний опис
Лінда С. М. Архітектура в конструюванні та репрезентаціїї нового міфу про Київську Русь / С. М. Лінда // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 24. - С. 50-58 - Бібліогр : 8 назв.
Зібрання