Індивідуальні та групові знання в командах ІТ проєктів

Ескіз

Дата

2021

Автори

Березюк, О. С.
Войтенко, О. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Одним з ключових результатів, що впливає на конкурентну перевагу організації є створення нових знань. Розглядаючи таким чином організацію вчені розділяють два рівні знань – індивідуальний та груповий. Особливо важливо це для організацій, що працюють в галузі інформаційних технологій та застосовують гнучкий підхід. Враховуючи специфіку застосування гнучкого підходу для організації критично важливо забезпечувати та стимулювати процеси створення знань як окремими членами команди, так і в цілому командами. Отже, на наш погляд, важливо провести аналіз сучасних підходів щодо процесів створення знання.

Опис

Ключові слова

кафедра управління проектами, ІТ проєкти, індивідуальні знання, групові знання

Бібліографічний опис

Березюк О. С. Індивідуальні та групові знання в командах ІТ проєктів / О. С. Березюк,Щ. С. Войтенко // Управління проектами у розвитку суспільства : XVIII Міжнародна конференція. Тема: «Управління проектами в умовах пандемії COVID-19»: тези доповідей, Київ, 15 травня 2021 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Укр. асоціація упр. проектами, Академія упр. проектами ; відп. за вип. С.Д.Бушуєв. – Київ : КНУБА, 2021. – C. 95 - 100.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced