Про вимоги щодо статей, які публікуються у збірнику наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика»

Ескіз

Дата

2020

Автори

Колякова, Віра Маркусівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Перед початком роботи над статтею слід ознайомитись з вимогами щодо публікації статей в збірнику наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика», заснованого Київським національним університетом будівництва і архітектури. Обраний збірник призначений для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій та виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів навчальних закладів будівельного напрямку. Випуски збірника в обов’язковому порядку розсилаються в бібліотеки та організації згідно вимог ДАК України [6] до розсилки авторефератів дисертацій, в бібліотеки провідних профільних науково-дослідних та проектних організацій, вищих навчальних закладів освіти в яких проходять підготовку фахівці за спеціальностями: 192 Будівництво та цивільна інженерія, 132 Матеріалознавство, 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Стаття, яка подається до редакції має чітко відповідати цілям і спеціалізації збірника, має бути написана і оформлена у відповідності до вимог, які викладені в цій статті. Подавати наукову статтю рекомендується тільки в один збірник, що відповідає ви- могам Міжнародних етичних стандартів, які забороняють одночасну публікацію статті в різних виданях.

Опис

Ключові слова

кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій, анотація, вимоги до офрмлення, формат файла, посилання, список літератури, рецензування

Бібліографічний опис

Колякова В. М. Про вимоги щодо статей, які публікуються у збірнику наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика» / В. М. Колякова // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 6. – С. 114 – 118. – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset